ایجاد و اجرای پروژه پایتون

درس سوم آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون. این درس به چگونگی ایجاد پروژه‌‌های برنامه‌نویسی پایتون و اجرای آن‌ها اختصاص یافته است. درس با بیان تعاریف و رسم ساختار معمول یک پروژه شروع […]